Liên hệ: daothem, 02413635329, kiot số 1 hợp tác xã hải an quế võ