Cần bán xe bồn KaMaz tại Đà Nẵng,đời 2015,
Liên hệ 0905288145
Liên hệ: Nguyễn Thị Tiên, 0905288145, 486 Trưng Nữ Vương -Đà Nẵng