Ngoại ngữ ATLANTIC QUẾ VÕ thông báo :
Khai giảng lớp TIẾNG ANH GIAO TIẾP TỔNG QUÁT trình độ dành cho người mới bắt đầu
 Thời gian: thứ 3 ngày 18/7/2017
Lịch học Thứ 3, 5,7
Khung giờ : 17h30-19h30
​ATLANTIC QUẾ VÕ TRÂN TRỌNG !!!
MỌI CHI TIÊT XIN LIÊN HỆ:
Địa chỉ : Ki ốt số 1 - HTX Hải An - TT.Phố Mới - Quế Võ - Bắc Ninh( cạnh cây xăng Hải An )
 ĐT: 02223.635.329 - 02223.635.328
Liên hệ: daothem, 02413635329, kiot số 1 hợp tác xã hải an quế võ