1. SƠ CẤP ĐIỀU DƯỠNG
- Tuyển sinh, đào tạo Cấp chứng chỉ Sơ cấp Điều dưỡng 3 - 6 tháng
- Dành cho đối tượng hành nghề điều dưỡng, du học – định cư nước ngoài
- Thời gian học linh động, đội ngũ giảng viên bác sĩ kinh nghiệm, cơ sở thực hành bệnh viện
- Hotline : 0936201222
- Website : hocvalam.org

2. CHUYỂN ĐỔI ĐIỀU DƯỠNG
- Tuyển sinh, đào tạo Cấp chứng chỉ Chuyển đổi Điều dưỡng 3 tháng
- Đối tượng : đã tốt nghiệp Y sĩ đã khoa, Hộ sinh và nhóm ngành y khoa
- Thời gian học ngoài giờ hành chính
- Hotline : 0936201222
- Website : hocvalam.org

3. QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
- Tuyển sinh , đào tạo cấp Chứng chỉ Quản lý trang thiết bị y tế
Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về :
- Quản lý; phân loại TBYT theo Nghịđịnh 36/2016/NĐ-CP
- Quy trình vận hành, bảo trì, bảodưỡng, sửa chữa; đấu thầu mua sắm,điều chuyển và thanh lý TTBYT;
- Các phần mềm quản lý, thực tế côngtác quản lý TTBYT tại các bệnh việnvà một số nội dung khác
- Hotline : 0936201222
- Website : hocvalam.org

4. KỸ THUẬT VIÊN NHA KHOA
- ...
Liên hệ: Huỳnh Sang, 01697968686, 181 Lê Đức Thọ, Phường 17