ĐÀO TẠO CÁC KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP, THI TAY NGHỀ NÂNG BẬC THỢ LH0987107262v Khóa học nghiệp vụ giám sát Đánh giá dự án đầu tưv Nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư.v Khóa học thẩm định kết quả thầuv Nghiệp vụ Đấu thầu nâng caov Khóa học nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng (thực hành trên máy)v Khóa học nghiệp vụ Quản lý lao động , tiền lương BHXHv Khóa học nghiệp vụ Hành chính văn phòng, văn thư , lưu trữv Khóa học nghiệp vụ Lập và Quản lý dự án Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)v Khóa học nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP)v Khóa học giám sát thi công dự án CNTT (Theo NĐ 102/CP)v Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trìnhv Giám đốc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhv Nghiệp vụ Định giá Xây dựngv Khóa Giám sát thi công xây dựng công trìnhv Khóa Chỉ huy trưởng công trường xây dựngv Quản lý chi phí, Hợp đồng xây dựng, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trìnhv Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán công trìnhv Khóa Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh lao động Theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXHv
Liên hệ: phamhien, 0987107262, Phòng 603nhà c6 khối 2 kdt Mỹ Đình