LỚP HỌC KHAI HẢI QUAN ĐIỆN TỬ
(thi lấy chứng chỉ đại lý hải quan của Tổng cục hải quan)

MỤC TIÊU:
Chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan do tổng cục Hải quan tổ chức dự kiến vào tháng Bảy- 2017
Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc học tập áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS
Liên hệ: Phùng Ngọc Trang Đài, 0981868625, SỐ 33- ĐƯỜNG B1- KHU ĐT VĨNH ĐIỀM TRUNG- TP NHA TRANG- KHÁNH HÒA