Hiện nay chúng tôi và rất nhiều khách hàng đang có nhu cầu lớn cần mua gấp các nền đất thuộc dự án an phước hưng chơn thành bình phước
Chúng tôi cần mua gấp trên các trục đường T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8.................
Chúng tôi mua giá cao hơn thị trường từ 10 tới 15%
Mua đất dự án an phước hưng chơn thành
-Mua bất kể các vị trí từ xấu tới đẹp
-Mua giá cao hơn thị trường
-Mua số lượng lớn
-Chồng tiền luôn cho khách hàng
Khách hàng không có nhu cầu sử dụng đất muốn bán với giá cao chồng tiền liền
Liên Hệ : a MINH 0933319823
Email: vungocminh90ns@gmail.com
Liên hệ: vũ ngọc minh, 0933319823, khu công nghiệp chơn thành