NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Có 3 phân tầng - hệ thống chính thông qua các môn đào tạo:
Phân tầng tư tưởng | Phân tầng Căn bản | Phẩn tầng chuyên môn

Mỗi một phân tầng có những chuyên đề đào tạo khác nhau được sắp xếp theo trình tự để người học có thể luận được “cái đạo của một CEO” trả lời được câu hỏi là CEO là phải làm gì ?
Chương trình có thể được tổ chức vào ban ngày hoặc buổi tối. Thời lượng của các khóa học là như nhau, nhưng thời gian của mỗi khóa có thể kéo dài 4 tháng.
01 Bàn về sự học
02 Nghề Giám đốc chuyên nghiệp
03 CEO Tổng quan về quản trị doanh nghiệp
04 Phương pháp
05 Chiến lược Công ty
06 Xây dựng hệ thống Quản lý Công ty
07 Xây dựng Văn hóa Công ty
08 Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo

09 Marketing chiến lược Thương hiệu dành cho Lãnh đạo

10 Quản trị Tài chính đầu tư dành cho Lãnh đạo

11 Giải quyết vấn đề ra quyết định

12 Quản trị mâu thuẫn xung đột
13 Hội thảo Chuyên đề Đối thoại chia sẻ kinh nghiệm với Doanh nhân, chuyên gia hàng đầu trong nước và Quốc tế.

14 Hội thảo kinh tế kinh doanh (dành riêng cho học viên các chương trình giám đốc)
15 “Lễ tôn vinh sự học của Doanh Nhân” Lễ trao “chứng nhận tốt nghiệp”

LH Hotline: 0934 559 395
Liên hệ: Mộc Thủy, 0934559395, Trường Doanh Nhân PTI Hà Nội -Hồ Chí Minh