Xưởng xả kho Legging Hàn
Liên hệ: Nguyễn Ngọc Ánh, 0983963941, Số 213, Đường Thanh Cao, Xã Thanh Cao, Thanh Oai, HN