Để phục vụ nhu cầu học kế toán và nâng cao nghiệp vụ kế toán cho các cá nhân đã, đang và có dự định trở thành kế toán viên, kế toán trưởng trên địa bàn Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam tổ chức các lớp kế toán như sau:
1. Lớp kế toán viên hành chính sự nghiệp
+ Học phí: 2.500.000đ
+ Thời lượng: 1,5 tháng

2. Lớp kế toán tổng hợp a-z
+ Học phí: 3.200.000đ
+ Thời lượng: 3 tháng

3. Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp
+ Học phí: 1.500.000đ
+ Thời lượng học: 2 tháng

4. Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
+ Học phí: 1.800.000đ
+ Thời lượng học: 2 tháng

5. Lớp Kế toán thực hành HCSN Misa
+ Học phí: 2.800.000đ
+ Thời lượng: 1,5 tháng

6. Lớp ngạch kế toán viên
+ Học phí: 5.000.000đ
+ Thời lượng: 2 tháng

7. Lớp Quản trị KD+DN
+ Học phí: 2.500.000đ
+ Thời lượng: 1,5 tháng

------
Liên hệ trực tiếp: 0969.86.86.17 (Ms. Hải Anh)
Liên hệ: Hải Anh, 0969868617, Tầng 2, Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội