Thegioivatgia thông tin mua bán Toàn Quốc

Đăng ký và Đăng nhập

1. Làm thế nào để đăng ký thành viên?

  • Truy cập vào địa chỉ : thegioivatgia.com sau đó click vào phần Đăng ký

2. Làm thế nào để đăng nhập?

  • Sau khi đăng ký bạn đã có thể đăng nhập hệ thống website của thế giới vật giá

3. Chỉnh sửa thông tin?

  • Sau khi đăng nhập thành công: Các bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin cá nhân của mình tại mục

  • Tại đây bạn có thể sửa thông tin cá nhân của mình hay thay đổi lại mật khẩu đăng nhập website

 

Xem theo chuyên mục

Xem theo tỉnh thành Toàn quốc