Thegioivatgia thông tin mua bán Toàn Quốc

Tin VIP, tin đặc biệt

 

Tin VIP là gì?

    * VIP (Very Important Post): tin được đặt trong khung tô màu, in đậm, hiển thị đầu tiên trong từng hạng mục và được hiển thị ở 3 vị trí đầu tiên của mục tương ứng trên trang chủ (thời điểm hữu hạn mới nhất).


Hình 1: tin VIP, tin đặc biệt hiện trang chủ

 

Tin đặc biệt là gì?

- Tin được đặt trong khung tô màu, in đậm, hiển thị đầu tiên trong từng hạng mục và được hiển thị ở 3 vị trí đầu tiên của mục tương ứng trên trang chủ (thời điểm hữu hạn mới nhất), đồng thời tin còn được hiện cuối trang của tất cả chuyên mục.


Hình 2:  tin đặc biệt hiện trang chủ và chân trang

 


Hình 3:  tin VIP, tin đặc biệt hiện trong từng danh mục cụ thể

Xem theo chuyên mục

Xem theo tỉnh thành Toàn quốc