Đăng tin trên web thegioivatgia.com

Loại tin Ưu tiên In đậm Khung Nổi bật Trang chủ Cuối trang UP tin Giá/ngày  
Tin miễn phí Miễn phí ĐĂNG TIN
Tin rao vặt   1 lần/ngày 2.000 ĐĂNG TIN
Tin in đậm 1 lần/ngày 4.000 ĐĂNG TIN
Tin đóng khung 1 lần/ngày 5.000 ĐĂNG TIN
Tin VIP 1 lần/ngày 10.000 ĐĂNG TIN
Tin đặc biệt 1 lần/ngày 15.000 ĐĂNG TIN